Сертификати и удостоверения

 

    – ЛИЦЕНЗ за търговска дейност с ОЧЦМ – №222/17.06.2005 – Министерство на икономиката

    – Разрешително за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 73, ал.4  от ЗУО № 05-ДО-182-02 от 27.01.2017 г. – РИОСВ – Враца

    – Разрешително за събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 78,ал 9 от ЗУО № 05-РД-103-00 от 27.12.2012 г. – РИОСВ – Враца

   –  ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО на „ЛАНД МЕТАЛ“ ЕООД относно политиката за управление на качеството, околната среда и ЗБУТ

 

  – Сертифицирани по ISO 9001:2015

   

– Сертифицирани по ISO14001:2015

   

 

– Сертифицирани по ISO 45001:2018

   

 

 

Share
Total Page Visits: 2011 - Today Page Visits: 3