Нашите предимства

 

 

   От създаването си през февруари 1993 година  ,,ЛАНД МЕТАЛ” ЕООД се занимава с търговия на цветни метали и отпадъци от цветни метали като постепенно насочва дейността си в рециклирането на отпадъците от цветни метали. От 1995 г. започва и производството на сплави от цветни метали което постепенно става основна дейност на фирмата.

    Днес ,,ЛАНД МЕТАЛ” ЕООД е една стабилна фирма на вътрешния и външен пазар на медни сплави, цветни метали, справи от цветни метали, черни метали, благодарение на опита натрупан през годините и коректността спрямо партньорите. Партнираме си с водещите фирми в металолеенето и търговията с метали.

   Дейността си фирмата развива на площадка в база с.Зверино, на която са разположени: складови помещения, халета за третиране и обработка на металите,  леярна оборудвана с индукционна пещ и формовъчно отделение за леене в пясъчни форми,  лаборатория за анализ на металите, административно-битова сграда, кафе аперитив, площадка за разкомплектоване на ИУМПС.

Разполагаме с напълно оборудвана лаборатория за анализ на метали Административно-битова сграда и Кафе
   

 

Share
Total Page Visits: 1660 - Today Page Visits: 3