От създаването си през февруари 1993 година  ,,ЛАНД МЕТАЛ” ЕООД се занимава с търговия на цветни метали и отпадъци от цветни метали като постепенно насочва дейността си в рециклирането на отпадъците от цветни метали. От 1995 г. започва и производството на сплави от цветни метали което постепенно става основна дейност на фирмата.
    Днес ,,ЛАНД МЕТАЛ” ЕООД е една стабилна фирма на вътрешния и външен пазар на медни сплави, цветни метали, сплави от цветни метали, черни метали, благодарение на опита натрупан през годините и коректността спрямо  партньорите. Партнираме си с водещите фирми в металолеенето и търговията с метали.

  Дейността си фирмата развива на площадка на която са разположени:

  складови помещения, халета за третиране и обработка на металите, леярна оборудвана с индукционна пещ и формовъчно отделение за леене в пясъчни форми, инсталация за центробежно леене, лаборатория за анализ на металите, административно-битова сграда,  кафе аперитив, площадка за разкомплектоване на ИУМПС. 

 

 

 

 

Share
Total Page Visits: 46100 - Today Page Visits: 6