Европейски Проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

 

 

 

 

Проект BG16RFOP002-2.001-0746 „ЛАНД МЕТАЛ“ ЕООД с нов производствен капацитет и подобрени продукти“

 

Документи ДНА

   1. 3843 Приложение 3.2 Публична покана

   3. Приложение Техническа спецификация

   4. 3845 Приложение 3.6 Примерна методика за оценка

   5. 3844 Приложение 3.4 Оферта

   6. 3847 Приложение 3.7 Декларация ЗУСЕСИФ

   7. Договор за доставка на ДНА

   8. Банкова гаранция за изпълнение

   9. Приложение 3.3 Изисквания оферти

 

Документи ДМА

   1. 3843 Приложение 3.2 Публична покана ДМА

   3. Техническа спецификация ДМА

   4. 3845 Приложение 3.6 Примерна методика за оценка ДМА

   5. 3844 Приложение 3.4 Оферта ДМА

   6. 3847 Приложение 3.7 Декларация ЗУСЕСИФ ДМА

   7. Договор за Изпълнител Бенефициент ДМА

   8. Банкова гаранция за изпълнение ДМА

   9. Приложение 3.3 Изисквания оферта ДМА

 

Документи ДМА2  публикувани на 23.06.2016 г.

   1. 3843 Приложение 3.2 Публична покана ДМА 2

   3. Техническа спецификация ДМА 2

   4. 3845 Приложение 3.6 Примерна методика за оценка ДМА 2

   5. 3844 Приложение 3.4 Оферта ДМА 2

   6. 3939 Приложение 3.7 Декларация ЗУСЕСИФ ДМА 2

   7. Договор за Изпълнител Бенефициент ДМА 2

   8. Банкова гаранция за изпълнение ДМА

   9. Приложение 3.3 Изисквания оферта ДМА

 

 

 Публични покани за избор на изпълнители, публикувани на 25.03.2016. Срок за подаване на документи до 10,00 часа на 04.04.2016 г.
 

Разяснения

– ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ, публикувани на 28.03.2016

– Разяснения 01.04.2016 г.

 

Решение №1/07.06.2016 за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител, публикувано на 08.06.2016 г.

 

  Заповед/Решение № ПР-02/2016, за назначаване на оценители

  Декларация бенефициент

 

 

 

Share
Total Page Visits: 1558 - Today Page Visits: 3